Giresunlu genç bilim insanları proje üretiyor

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Dilek Dede'nin yürütücülüğünü üstlendiği proje 1001 TÜBİTAK PROJE kapsamına dahil oldu.

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Giresunlu genç bilim insanları proje üretiyor

GİRESUN – BHA

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Dilek Dede’nin yürütücülüğünü üstlendiği proje 1001 TÜBİTAK PROJE kapsamına dahil oldu. Proje paydaşlarından Milli Eğitim Bakanlığı Bağcılar BİLSEM Müdürü Dinçer Dede ile kardeş olan Dilek Dede, Eskişehir Eski Milli Eğitim Müdürlerinden Arif Dede’nin kızı. Dede’ler Giresun’un Alucra ilçesinden.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi’nin TÜBİTAK 1001 Başarısı olarak kabul ettiği proje  “Dijital Uçurumun Azaltılmasında Dijital Yeterliliklerin Etkisi: Bilim ve Sanat Merkezlerinde Kurum Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri ve Örgütlerin Dijital Yeterlilikleri” başlığını taşıyor.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görevli hemşerimiz Dr. Öğretim Üyesi Dilek Dede’nin yürütücülüğünü üstlendiği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı Bağcılar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) işbirliği ile hazırlanan “Dijital Uçurumun Azaltılmasında Dijital Yeterliliklerin Etkisi: Bilim ve Sanat Merkezlerinde Kurum Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri ve Örgütlerin Dijital Yeterlilikleri” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanmıştır

Uygulamadan ve Üniversiteden araştırmacıların yer aldığı 36 ay sürecek olan proje, BİLSEM kurumları arasında ortaya çıkan dijital uçurumun azaltılması ile dijital yeterliliklerin ilişkisi, okul yöneticilerinin teknolojik liderlik özellikleri ve örgütsel dijital yeterlilik ile bağlantılı olarak araştırılacaktır. Tüm düzeylerde dijital yeterliliklere sahip dijital vatandaş yetiştirme kapsamında araştırma; e-devlet, eğitim yönetimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanları ile bağlantılıdır. Projenin konu spektrumu; dijital uçurum, teknoloji liderliği, teknoloji entegrasyonu, örgütsel liderlik, örgütsel davranış alanları ile yürütülecek çok disiplinli araştırma özelliği göstermektedir.

Yöntemsel olarak projede, keşfedici araştırma deseni, karma araştırma yöntemi ile yürütülecektir. Nicel ve nitel bölüm için veri toplama ve analizi eş zamanlı olarak yürütülecek, nicel ve nitel aşamalar birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilecektir. Nicel bölüm için seçilen BİLSEM kurumlarında görevli öğretmenler ile anket, nitel bölüm için kurum müdürleri ile mülakat yapılacaktır.  Verilerin birleştirilmesi ise BİLSEM kurumları arası dijital uçurumun azaltılması için kurum müdürleri davet edilerek deneyim paylaşımı için düzenlenecek olan bir günlük çalıştay programı ile ve proje sonunda ortaya konacak siyasa öneri belgesi ile gerçekleştirilecektir. Çalıştay ve siyasa öneri belgesi araştırmanın uygulama boyutunu oluşturmaktadır.

Proje ekibi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Dilek DEDE (Yürütücü)

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Bünyamin BAVLI (Danışman)

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih ERKOÇ (Araştırmacı)

Milli Eğitim Bakanlığı Bağcılar BİLSEM Müdürü Dinçer DEDE (Araştırmacı)

Milli Eğitim Bakanlığı Bağcılar BİLSEM STEM Mentörü Metin ZENGİN (Araştırmacı)

Millî Eğitim Bakanlığı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Dr. Köksal BANOĞLU (Araştırmacı)

Giresunlu genç bilim insanları proje üretiyor